Departament de Quimica Analitica i Quimica Organica

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Avaluació i millora

Actuacions d’avaluació i millora

Imprimeix

La URV disposa d’un sistema de gestió de la qualitat, certificat sota els requeriments de la norma ISO 9001, de les activitats de recerca, desenvolupament, innovació, transferència de coneixement i tecnologia de 22 grups de recerca i cinc centres d’innovació. Aquest reconeixement comporta una millora de la competitivitat i representa un segell distintiu de la qualitat de la recerca de la URV.

 

 

El dia 23 de març de 2015, l'empresa certificadora TUV Rheinland Group va realitzar l'auditoria de seguiment del sistema de gestió de la qualitat de quatre grups de recerca del nostre Departament, segons la norma ISO 9001:2008.

Com a resultat de l'auditoria externa l’equip auditor va recomanar que un cop verificades les correccions i les accions correctives de les no conformitats identificades, es realitzi l’emissió dels nous certificats.

 

 

El Departament disposa de quatre grups de recerca certificats en la norma ISO 9001, que són: el grup de recerca Instrumental Sensometry (iSens), el grup de recerca en Cromatografia, Aplicacions Mediambientals (CROMA), el grup de recerca en Síntesi Orgànica Estereoselectiva, Química de Carbohidrats (SINTCARB) i de Polímers Sostenibles (SUSPOL). Aquests quatre grups disposen d’un sistema de gestió de la qualitat plenament consolidat i amb anys d’experiència i millora continuada del mateix.

 
Bàner