Docència

Assignatura
Web
Teoria de Grups
http://www.quimica.urv.es/~bo/TG
Modelització Molecular
http://www.quimica.urv.es/~bo/MOLMOD/PHPNUKE/html/index.php
Aplicació de la informàtica
als problemes químics

http://www.quimica.urv.es/~bo/AIPQ
Curs de Doctorat  "Internet per a químics"
http://www.quimica.urv.es/~bo/I4Q
Curs de Doctorat "Internet: una eïna per a la recerca"
http://www.quimica.urv.es/internet